Team- of organisatieopstellingen

Wanneer er spanningen zijn in de samenwerking gaat de aandacht vaak uit naar het vinden van de oorzaak, de gevolgen en oplossing. Maar soms werkt de gebruikelijke aanpak niet. De oorzaak is niet duidelijk en de problemen blijven aanhouden. Een andere kijk kan dan beweging brengen.

Een team- of organisatieopstelling is een snelle en doeltreffende manier om een organisatie vraagstuk in beeld te brengen en te doorzien. Het is een aanvulling op de rationele en planmatige manier van kijken. Een opstelling geeft zicht op de onderstroom, onzichtbare processen, onderlinge verhoudingen, gevoelens en blokkades. En geeft richting waar een oplossing gevonden kan worden.

Wanneer kiezen voor een team- of organisatieopstelling?

  • Bij problemen in de samenwerking die maar aanhouden
  • Wanneer je medewerkers ja zeggen maar nee doen, geen verantwoordelijkheid nemen of als er groot verloop van medewerkers is
  • Bij slechte verhoudingen tussen afdelingen

Wat is een opstelling?

Opstellingen zijn bedacht en ontwikkeld, door Bert Hellinger, om snel en effectief tot de kern van een vraagstuk of probleem te komen. Aanvankelijk voor familiekwesties, later zijn ze doorontwikkeld voor organisaties. In een opstelling kijk je naar het systeem als geheel. We kijken naar de samenhang en de wisselwerking tussen onderdelen in een organisatiesysteem, waardoor er meerdere of andere perspectieven in beeld komen.

Hoe werkt het?

Een organisatieopstelling ontstaat in co-creatie met de inbrenger van een vraagstuk. In overleg met de inbrenger worden elementen die relevant zijn voor zijn vraagstuk met behulp van representanten en/of voorwerpen opgesteld in de ruimte. Dit zijn ‘echte’ mensen of voorwerpen die de elementen, bijvoorbeeld het team, de manager, de klanten, de visie of een nieuw product representeren.

Door de elementen in de ruimte op te stellen ontstaat er een visueel beeld dat de dynamiek en onderlinge verhoudingen laat zien. Vervolgens onderzoekt de begeleider samen met de representanten hoe de verhoudingen en gevoelens zijn en waar mogelijk stagnaties zitten of beweging gebracht kan worden in het ingebrachte vraagstuk.

Aanpak

Een team- of organisatieopstelling kan op verschillende manieren worden gedaan.

  • In een maatwerk sessie waarbij we met een vragensteller een opstelling doen. Daarbij kunnen we gebruik maken van voorwerpen of representanten (mensen van buiten de organisatie).
  • In een workshop met open inschrijving waar je je individueel voor aanmeldt. Je kunt aan zo’n workshop deelnemen als representant zonder je eigen vraag in te brengen (een laagdrempelige manier om kennis te maken met opstellingen) of als inbrenger van een vraagstuk wat met behulp van de andere deelnemers (representanten) wordt opgesteld.

Ben je geïnteresseerd in of heb je vragen over een team- of organisatieopstelling neem dan contact op.

Resultaat

  • Een andere kijk op samenwerkingsproblemen die inzicht geeft in dat waar je je niet of nauwelijks bewust van bent
  • Een oplossingsrichting, wat kan je anders doen, om vaste patronen te doorbreken

Wat onze klanten zeggen over de Opstellingen Workshop voor Leidinggevenden:

Nelleke Rienstra – Hoofd Communicatie en Marketing Veteraneninstituut

Tijdens de organisatie opstelling stonden andere deelnemers (die niets van mijn situatie wisten) op de plek van mijn teamleden. Zij voelden en vertelden wat er op die plek te voelen is. En wat zij nodig hadden van mij. De opstelling gaf me inzicht om in de praktijk op het werk met het team aan de slag te gaan en verdere verbeteringen – samen met mijn eigen team- door te voeren.

Corinne Jaspers – De Unieke Ondernemer

Bedankt voor de mooie avond het heeft mij bezig gehouden. Wat mij heeft verbaast is het enorme gevoel wat je er bij krijgt, met onbekenden zo helder de case neer kunnen zetten en voor de manager een helder zicht hoe nu verder.
De bedrijfs- opstelling door jou gegeven kan ik iedereen warm aanbevelen, met name mensen die vast zitten in hun werk, ze krijgen op een andere manier hun eigen case goed onder ogen en men kan actie ondernemen.

Hans Sint Nicolaas – Sales Director Ordina Nederland

Mijn conclusie, na deze workshop, is: de Organisatieopstelling kan weleens een interessant onderdeel worden van een keten van oplossingen die ingezet kunnen worden bij het oplossen van ingewikkelde privé en of zakelijke issues.

Annejet Gosselink – Projectmanager Incluzio

Ondanks dat ik tijdens de workshop organisatieopstellingen zelf geen casus inbracht heeft deze avond me enorm veel gebracht. Bijzonder om te zien hoe helder de situatie voor de inbrenger wordt als de sleutelfiguren worden opgesteld in het wetend veld. Het geeft voldoening om een rol te kunnen vervullen die een ander informatie brengt waardoor diegene weer verder kan. En die inzichten hebben mij ook weer geholpen om het te relateren aan mijn context. Petra is een hele fijne begeleider: kundig, rustig, respectvol en door haar nuchtere aard blijft de groep ondanks het onverklaarbare ook in het hier en nu kijken naar wat je met de informatie kunt. Een ervaring om aan te bevelen, als je interesse hebt om te ontdekken hoe je op een andere manier tot zeer duidelijke inzichten en idee-richtingen kunt komen.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Helaas zijn we er nu niet, maar je kunt ons een e-mail sturen. Dan nemen we z.s.m. contact met je op!