Over ons

Resultaat Atelier gelooft in de kracht van samenwerken. Geen papieren plannen, maar in de praktijk doen, ervaren en leren. Voorwaarde is dat het management heldere doelen stelt en kaders aangeeft. En dat het team de ruimte krijgt om zelf te bepalen hoe deze doelen te bereiken. Juist doordat we samen op de werkvloer aan de slag gaan, komen ongeschreven regels, weerstanden en gewoontes boven water die er vaak voor zorgen dat verbeteringen niet lukken of maar tijdelijk werken.

Samenwerking

Resultaat Atelier werkt voor opdrachten samen met een netwerk van specialisten.

Over Petra Deen

Petra is oprichter en eigenaar van Resultaat Atelier. Zij heeft na haar HEAO-CE eerst gewerkt als marketeer en daarna 12 jaar leiding gegeven aan commerciële afdelingen in diverse dienstverlenende organisaties. Sinds 2006 begeleidt zij leidinggevenden en hun teams bij het samen realiseren van verbeteringen, eerst als interim manager en sinds 2008 als (team)coach, facilitator en trainer.

“Als marketeer werd ik mij zeer bewust dat het imago van een dienstverlenend bedrijf voor het grootste gedeelte wordt bepaald door het gedrag van de medewerkers. En daarmee ontstond mijn interesse in hoe gedrag van medewerkers binnen organisaties beïnvloed kan worden.”

Gedragsontwikkeling is geen technisch proces. Je kunt het niet sturen op tijd en plaats. Je kunt wel experimenteren en leren. Centraal in mijn benadering staat dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen en samen invulling geven aan de verandering, natuurlijk binnen de richting en het kader van de leidinggevende. Dat vereist een andere rolverdeling van de leidinggevende en het team.

“Ik heb zelf ondervonden hoe lastig het kan zijn om veranderprocessen op gang te brengen en mensen te bewegen ander gedrag te laten zien.”

Ik begeleid zowel de leidinggevende als het team in dat proces. Het gedrag van mensen wordt niet veranderd door één dag training, daarom werk ik altijd met een programma van meerdere, vaak korte, interventies. We borgen de verandering door het creëren van een nieuwe werkklimaat waarin het team tegen elkaar zegt: “dit gaan we met z’n allen doen”. Niet eenmalig tijdens een sessie maar elke dag opnieuw.

Petra Deen

Opmerkelijk sterke teams floreren in een sfeer van vertrouwen, respect en waardering voor onderlinge verschillen

Petra Deen, oprichter en eigenaar van Resultaat Atelier

workshops

Typisch Resultaat Atelier

Resultaatgericht

Meteen praktisch aan de slag met een gemeenschappelijk doel. Waar nodig sturen we onderweg bij. Zo beginnen de verbeteringen direct al.

Betrokken

Je verantwoordelijkheid nemen en zelf doen is de basis van onze aanpak. En dat kan alleen als iedereen zich verbonden voelt met de gestelde ambities.

Positief

Niet ‘wat gaat er fout?’ maar ‘wat gaat goed en wat kan er beter?’. Die waarderende benadering helpt je om al doende te leren.

Iedereen doet mee

Moet het team verbeteren? Dan is er ook voor de leidinggevende werk aan de winkel. Alleen als een geheel kunnen team en leiding het resultaat bereiken.

Wij hebben Petra gevraagd om ons te ondersteunen in een verandertraject. Kerndoelen waren het verhogen van klantbewustzijn en gelijktijdig de onderlinge interne samenwerking verbeteren – begrijpen dat het realiseren van klant tevredenheid een team inspanning behoeft.
Petra begrijpt hoe je van bewustwording naar ander gedrag op de werkvloer komt. Medewerkers van verschillende afdelingen ontdekten dat klantgericht samenwerken niet alleen nodig is maar ook leuk. Het vertrouwen groeide, de samenwerking werd makkelijker besproken en ze gingen elkaar feedback geven wat direct resultaat opleverde voor de klant en de organisatie en daarmee ook voor de medewerker zelf.”

André Schoute
Business Unit Director Europe
Hertel Industry Services

Neem contact met ons op!

Helaas zijn we er nu niet, maar je kunt ons een e-mail sturen. Dan nemen we z.s.m. contact met je op!