Privacy verklaring Resultaat Atelier

Resultaat Atelier, gevestigd op de Koningin Sophielaan 8, 1405 ES Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Resultaat Atelier verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve 
verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een training, opleiding, (team)coaching, assessment of organisatieontwikkelingstraject
 • Persoonsgegevens die verbinding houden met jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je een traject (met goed gevolg) hebt afgerond
 • Jouw feedback over de geleverde dienst, waaronder testimonials en overige informatie 
die jij daarbij aan ons verstrekt

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Resultaat Atelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen op het gebied van onze diensten en producten
 • In het kader van het verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van 
onze diensten en producten
 • Om gegevens te gebruiken tijdens assessment-, (team)coachings-, trainings- en 
organisatieontwikkelingstrajecten die nodig zijn om ontwikkeling en groei mogelijk te 
maken
 • In het kader van het kunnen leveren van onze dienstverlening

Hoe lang we gegevens bewaren

Resultaat Atelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel 
mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier op de website onbeperkt, eerder uitschrijven is mogelijk (recht om vergeten te worden)

 • Contactgegevens van klanten tot maximaal 5 jaar na het aflopen van afgesloten 
contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar (wettelijke 
verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Resultaat Atelier verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden. 


In kaart brengen websitebezoek

Resultaat Atelier gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@resultaatatelier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen om inzage in of een kopie van je identiteitsbewijs. Resultaat Atelier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Resultaat Atelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@resultaatatelier.nl.

Wijzigingen

Resultaat Atelier kan deze privacy verklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2018.

Neem contact met ons op!

Helaas zijn we er nu niet, maar je kunt ons een e-mail sturen. Dan nemen we z.s.m. contact met je op!