samenwerken

Help! Jules Deelder in je team!

Een vermakelijke man die Jules Deelder, maar tijdens deze uitzending van Jinek uitermate irritant. Overal een mening over. Dwars door iedereen heen toeteren. En nooit luisteren naar een ander. Tenenkrommend ontregelend allemaal.

De verbazing en irritatie waren dan ook duidelijk zichtbaar op de gezichten van de andere gasten. Toch deden zij, op een enkele voorzichtige poging na, helemaal niets en keken ze een beetje hulpeloos naar Eva Jinek.

Herken je dat uit jouw team? Dat in een overleg één of twee personen steeds de boventoon voeren en daardoor het gesprek bijna gijzelen. En de rest kijkt er naar, mompelt wat of geeft af en toe een sneer. Het team is afwachtend en kijkt naar jou…

De leidinggevende als kleuterjuf

Veel leidinggevenden balen hiervan. Er is geen eigenaarschap, het leidt tot niet gedragen besluiten en ze voelen zich net een kleuterjuf. Zij verwachten van hun team overleg, het uitwisselen van ideeën, naar elkaar luisteren en vervolgens tot een besluit komen. En ze verwachten ook dat teamleden zich uitspreken naar elkaar als een van hen te veel de boventoon voert of zich juist afzijdig houdt.

En dat is helaas een utopie. Zelfs in teams met senior medewerkers zie je dit gedrag bij de start van een nieuw team of wanneer er veel mutaties zijn geweest. We noemen dit de angstfase, omdat er psychische onveiligheid is in het team. Teamleden voelen zich onzeker over hun positie, doen veel aannames over wat anderen denken en houden hun gedachten liever voor zich om geen risico te lopen buiten de groep te vallen. Bovendien vinden ze het de rol van de leidinggevende om gedoe op te lossen.

Veiligheid bieden en afspraken maken

Een team in deze fase is gewoonweg niet in staat samen de verantwoordelijkheid te nemen. Laat staan effectief samen te werken. Daar hebben ze een leider voor nodig. Iemand die veiligheid biedt door structuur en grenzen te stellen, afspraken te maken en je daar aan te houden.

Dat is dus precies wat Eva Jinek deed. Structuur bieden door duidelijk te zijn welk onderwerp wanneer besproken werd, wie zij graag aan het woord wilde laten en grenzen stellen over beleefdheid aan tafel. En ze sprak Deelder persoonlijk aan op zijn ongewenste gedrag.

Moet je dit als leidinggevende altijd zo blijven doen? Nee, natuurlijk niet! Je kan actief werken aan het vergroten van vertrouwen zodat teamleden zich meer gaan uitspreken. In teamontwikkeling noemen we dat de strijdfase. Daarvoor kan je inspiratie opdoen bij de heren van Voetbal Inside.

Angst of strijd – in welke fase zit jouw team en wat kan je doen om hen te ondersteunen zich verder te ontwikkelen. Ben je leidinggevende van een team en wil je hiermee aan de slag? Dan nodig ik je graag uit voor een telefonische strategiesessie met mij.

In deze sessie van 30 minuten leer je:

  • Een inschatting te maken van de fase van ontwikkeling van je team
  • Je krijgt een visie en ideeën over wat jouw team van jou nodig heeft
  • Zodat je de best mogelijke leider voor je team kunt zijn.

In februari geef ik 3 sessies gratis weg (t.w.v. € 247,-) dus meld je snel aan! Je hoort dan zo snel mogelijk of je geselecteerd bent.